PTV-anvisningar

Alla anvisningar och domarkort i en PDF:   PTV anvisningar och domarkort ABC-klass 2018

PTV-anvisningar och domarkort:

01. Lågra grenar i sadelTor
02. Vall
03. Rida i en åtta med en hand
04. Korridor vid hand
05. Korridor i sadel
06. Ner från avsats vid hand
07. Ner från avsats i sadel
08. Upp på avsats vid hand
09. Upp på avsats i sadel
10. Sänka
11. Nedför trappa vid hand
12. Nedför trappa i sadel

13 Uppför trappa vid hand
14. Uppför trappa i sadel
15. Dike vid hand
16. Dike i sadel
17. Vatten
18. Häck
19. Stå stilla
20. Stå stilla i sadel
21. Labyrint vid hand
22. Labyrint i sadel
23. Uppsittning
24. Vägpassage

25. Bro vid hand
26. Bro i sadel
27. Uppför backe vid hand
28. Uppför backe i sadel
29. Nedför backe vid hand
30. Nerför backe i sadel
31. Grind
32. Rygga i sadel
33. Slalom
34. Stock i sadel
35. Stock vid hand
36. Rygga vid hand
37. Låga grenar vid hand
38. Genom dike vid hand
39. Genom dike i sadel
40. Slalom vid hand