GÖTA TREC-förening

Denna förening har till syfte att utbilda och sprida kunskap om hästsporten TREC i Götaland. Vi gör detta genom att verka för aktiviteter, träningar och tävlingar inom TREC.

Vi ger stöttning till de som vill ha arrangemang, exempelvis genom att förmedla kontakter mellan ryttare/arrangörer/funktionärer, köpa in och tillhandahålla de material som behövs (som mäthjul, orienteringsskärmar, pulsklockor och hindermaterial).
Utbildning kan bland annat vara studiecirklar och ryttarkurser till exempel ute på ridskolor

Se under Medlemskap för mer information om hur du blir medlem.