GÖTA TREC-förening

Denna förening har till syfte att utbilda och sprida kunskap om hästsporten TREC i Götaland. Vi gör detta genom att verka för aktiviteter, träningar och tävlingar inom TREC.

Vi ger stöttning till de som vill ha arrangemang, exempelvis genom att förmedla kontakter mellan ryttare/arrangörer/funktionärer, köpa in och tillhandahålla de material som behövs (som mäthjul, orienteringsskärmar, pulsklockor och hindermaterial).
Utbildning kan bland annat vara studiecirklar och ryttarkurser till exempel ute på ridskolor.

Medlemskap Göta TREC-förening

Medlemskap för 2024 kostar 300 kr oavsett ålder.

Skicka namn, e-post, mobilnummer och personnummer till: gotatrec@gmail.com
Betala in medlemsavgiften enligt ovan via Swish 123 392 64 41.
Ange namn i meddelande.

Ni finner oss på Facebook med länken nedan:
Göta trec – förening | Facebook