SVEA TREC-förening

Denna förening har till syfte att utbilda och sprida kunskap om hästsporten TREC. Vi gör detta genom att verka för aktiviteter, träningar och tävlingar inom TREC.

Vi ger stöttning till de som vill ha arrangemang. Tex genom att förmedla kontakter mellan ryttare/arrangörer/funktionärer. Samt köpa in och tillhandahålla de material som behövs, så som mäthjul, orienteringsskärmar, pulsklockor och hindermaterial.
Utbildning kan bl.a. vara studiecirklar och ryttarkurser tex ute på ridskolor.

 Medlemskap Svea TREC-förening

Medlemskap för 2024 kostar 300 kr oavsett ålder.

Svea TREC-förening
Skicka namn, e-post, mobilnummer och personnummer till: sveatrec@gmail.com
Betala in medlemsavgift enligt ovan till bankgiro: 126-4852
Ange namn i inbetalningen.

Ni finner oss på Facebook med länken nedan:
https://www.facebook.com/groups/327089838093570/