POR – orientering på idealtid

Debutklass

I Debutklass är det orienteringsmomentet som är det viktiga. Ryttarna ska få prova på att läsa en karta samtidigt som de rider. Ryttarna rider alltid i grupp. Det finns inga hastigheter eller idealtider att ta hänsyn till och tempot rekommenderas till skritt och långsam trav.

Orienteringen är på enkel nivå med vägar och väl synliga stora stigar. Kartan ska alltid stämma väl med verkligheten och helst vara lika detaljerad som en orienteringskarta. Skalan är oftast 1:12 500 eller 1:15 000. Ryttarna behöver ingen kompass.

Den totala orienteringssträckan ligger på 3-8 km. Utöver start och mål finns okända kontrollpunkter med domare längs med vägen och/eller vägkontroller som till exempel kan bestå av en symbol att rita av eller ett clip. ?

Alla grupper som har en deltagare under 16 år måste också ha en vuxen medryttare med i gruppen. Den vuxne medryttare kan vara en annan tävlande eller vara en vuxen som följer med utom tävlan, på häst, cykel eller till fots.

Det är tillåtet för vuxen medryttare att ha miniorer i grimskaft under orienteringen.

Lättklass

I Lättklass är orienteringsmomentet fortfarande det viktiga, men nu måste ryttargruppen rida enligt en given medelhastighet, till exempel 7,5 km/h. Ryttarna ska hålla sin hastighet tills de kommer fram till en kontrollpunkt med domare. Där får de en paus och en ny hastighet att hålla. Hastigheterna ligger vanligtvis mellan 5 – 9 km/h. Hela orienteringsbanan har en genomsnittshastighet på 6 – 7 km/h.

Det kan även finnas vägkontroller med en symbol eller clip. Ryttarna rider alltid i grupp. Svårighetsnivån på orienteringen är samma som Debutklass, men banan är 8-15 kilometer lång. Skalan är oftast 1:12 500 eller 1:15 000. Ryttarna behöver ingen kompass, eftersom kartan ska stämma väl överens med verkligheten samt vara detaljerad.

Precis som i Debutklass gäller vuxen medryttare för deltagare under 16 år. I Lättklass är det INTE tillåtet att ha miniorer i grimskaft.

C-klass

I C-klass rider ryttarna individuellt eller i par.

Kartan har oftast skalan 1:25 000. Den ska stämma väl överens med verkligheten. Hela banan är 15 – 25 kilometer för seniorer samt 10 – 20 kilometer för Young Riders och juniorer. Längs med banan finns kontrollpunkter med domare och det kan även finnas vägkontroller.

A & B-klass

I A- och B-klass rider ryttarna individuellt eller i par. Kartan har skalan 1:25 000 eller 1:50 000. Kartan ska ha vissa avvikelser från verkligheten. Ridning i mörker och i öppen terräng kan förekomma. Hela banan är 25–35 kilometer för seniorer samt 15–25 kilometer för Young Riders. Längs med banan finns kontrollpunkter med domare och det kan även finnas vägkontroller samt bäringar. Pulskontroll 30 min efter målgång.