Medlemskap

Medlemsavgift 2021:

Senior 500 kr
Ungdom (t.o.m. 18) 250 kr
Stödmedlem 50 kr (om medlem i annan SIF-ansluten förening.)

Såhär blir du medlem: Skicka namn, mailadress, telefonnummer och personnummer (nödvändigt för medlemsregistret i idrottonline) till SVEA TREC-förening, via e-mail sveatrec@gmail.com