PTV – hinderteknikbana

Längden på hinderteknikbanan varierar mellan klasserna. Vanligtvis är banan 1-2 km lång, men den får vara upp till 5 km. Banan består av naturnära uppgifter som ekipaget ska övervinna. Uppgifterna härstammar från sådana svårigheter som ekipaget kan möta under en ridtur i naturen. Hästens lydighet, ryttarens ledarskap och ekipagets balans och harmoni är sådant som bedöms, både vid hand och i sadel.

Det finns 37 tillåtna uppgifter i hinderteknikbanan, vilka är indelade i 6 grupper. Se längst ner på sidan.

Fotograf Stöt Ulrika Andersson

Debutklass

Banan består av 5-7 uppgifter som ska vara jämnt fördelade över ridsträckan. Höjden vid hopp får maximalt vara 50 cm. Banan har ingen maximaltid. För uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga åldersgrupper. I gångartsuppgifter är skritt, trav, tölt och galopp tillåtna. Trav och tölt bedöms med samma poäng. Mellan uppgifterna är det valfri gångart om inget annat anges på banskissen. I Debutklass bedöms inte vägen mellan uppgifterna.

För miniorer är det tillåtet att ha en medföljande vuxen inne på banan. Denne får inte leda hästen under utförandet av uppgifterna och inte heller ge anvisningar, men får hjälpa ryttaren mellan uppgifterna. Uppgifterna ”Nerför trappa vid hand”, ”Nerför trappa i sadel”, ”Grind” och ”Rygga vid hand” är inte tillåtna för miniorer.

Debutklass ska genomföras som Clear Round, vilket innebär att ryttarna inte rankas sinns emellan och inga resultat offentliggörs. Alla ryttare som genomför tävlingen får rosett samt domarkommentarer till sina poäng.

PTV Lättklass fotograf Malin Billsdotter Östersten

Lättklass

Banan består av 8-10 uppgifter som ska vara jämnt fördelade över ridsträckan. Höjden vid hopp får maximalt vara 60 cm. Banan rids på en maximaltid, vilket innebär att den utsatta tiden inte ska överskridas. Medelhastigheten är maximalt 6 km/h, vilket innebär att ekipaget kan ha en lugn takt runt banan. För uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga åldersgrupper. I gångartsuppgifter är skritt, trav, tölt och galopp tillåtna. Trav och tölt bedöms med samma poäng. Mellan uppgifterna är det valfri gångart om inget annat anges på banskissen. I Lättklass bedöms vägen mellan uppgifterna. Volt, halt, utbrytning och ryggning ger fel i Effektivitet på nästkommande uppgift.

För miniorer är uppgifterna ”Nerför trappa vid hand”, ”Nerför trappa i sadel”, ”Grind” och ”Rygga vid hand” inte tillåtna.

Alla ryttare som genomför fasen får domarkommentarer till sina poäng och en plats på rankinglistan.

Fotograf Stöt Ulrika Andersson

C-klass

Banan består av 12 uppgifter som är kombinerade i kombinationer och serier. Till skillnad mot de lättare klasserna ligger uppgifterna närmare varandra och det är tillåtet att lägga en uppgift efter en kurva. Hopphöjden får maximalt vara 80 cm för seniorer och maximalt 70 cm för Young Rider och juniorer. Banan rids på en maximaltid som har en medelhastighet på maximalt 8 km/h.

Fotograf Britt Marie Horttana

B-klass

Banan består av 16 uppgifter som är grupperade i kombinationer och serier med kortare avstånd mellan uppgifterna. Svårigheter kan förekomma innan eller efter en uppgift, till exempel sluttande mark, träd eller vatten. Hopphöjden får vara maximalt 90 cm för seniorer och maximalt 80 cm för Young Rider. Banan rids på en maximaltid med en medelhastighet på maximalt 10 km/h.

Fotograf Ann Österström

A-klass

Banan består av 16 uppgifter som är grupperade i kombinationer och serier med kortare avstånd mellan uppgifterna. Svårigheter kan förekomma innan eller efter en uppgift, till exempel sluttande mark, träd eller vatten. Hopphöjden får vara maximalt 1,10 m för seniorer och maximalt 90 cm för Young Rider. Banan rids på en maximaltid med en medelhastighet på maximalt 12 km/h.

SV TREC logga 4-f

 

Uppgiftsgrupper

VH = Vid Hand, ryttaren leder hästen.

IS = I Sadel, ryttaren rider hästen.

 

Grupp I Precisionsuppgifter (gångarter)
1. Låga grenar i sadel

5. Korridor i sadel

33. Slalom

3. Rida i en åtta med en hand

Gemensamt för uppgifterna i denna grupp är att ekipaget får en Gångartspoäng. Ekipaget ska rida genom uppgiften utan att vidröra hindermaterialet eller sidomarkeringarna och utan att byta gångart. Galopp ger högre poäng än trav och skritt ger lägsta poängen.

I Debut- och Lättklass är även tölt godkänt, vilket ger samma Gångartspoäng som trav. I alla klasser får ekipagen poäng i Effektivitet (utförande), Gångart (lägsta gångarten som ekipaget använt i uppgiften) samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation).

 

Grupp II Hopp
7. Ner från avsats i sadel

9. Upp på avsats i sadel

16. Dike i sadel

18. Häck

24. Vägpassage

34. Stock i sadel

Det är tillåtet att byta gångart och hoppa från stillastående. Ekipaget ska göra en korrekt anridning med framåtbjudning och på rak linje. Sidosteg ger inget fel, men ekipaget får inte rygga eller volta. Ekipagen får poäng i Effektivitet (utförande), Stil samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation).

I Debutklass bedöms inte Stil.

Grupp III Precisionsuppgifter (utförande i skritt)
12. Nerför trappa i sadel

14. Uppför trappa i sadel

20. Stå stilla i sadel

22. Labyrint i sadel

26. Bro i sadel

31. Grind

32. Rygga i sadel

Gemensamt för dessa uppgifter är att de måste genomföras i skritt i ett jämnt tempo. Steg i annan gångart än skritt ger 0 poäng totalt för uppgiften. Ekipagen får poäng i Effektivitet (utförande), Stil samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation). I Debutklass bedöms inte Stil.
Grupp IV Stillsamma uppgifter
2. Vall

10. Sänka

17. Vatten

28. Uppför backe i sadel

30. Nerför backe i sadel

 

Gemensamt för dessa uppgifter är att de ska utföras i ett jämnt tempo med bibehållen gångart på en rak linje. Byte av gångart ger fel i Effektiviteten. Hästen får inte vidröra eller överträda sidomarkeringen.

Uppgiften ”Rida genom vatten” måste utföras i skritt, men byte av gångart (t.ex. ett par travsteg) ger fel i Effektiviteten på samma sätt som de övriga uppgifterna i gruppen.

 

Grupp V Precisionsuppgifter (utförande vid hand)
19. Stå stilla

23. Uppsittning

 

Vid alla uppgifter där hästen leds ska stigbyglarna vara korsade över sadeln. Hästens position till ryttaren är viktig. Tyglarna får inte vara sträckta och hästen ska inte vara framför ryttaren.

 

Grupp VI Stillsamma uppgifter (utförande vid hand)
4. Korridor vid hand

6. Ner från avsats vid hand

8. Upp på avsats vid hand

11. Nerför trappa vid hand

13. Uppför trappa vid hand

15. Dike vid hand

21. Labyrint vid hand

25. Bro vid hand

27. Uppför backe vid hand

29. Nerför backe vid hand

35. Stock vid hand

36. Rygga vid hand

37. Låga grenar vid hand

Vid alla uppgifter där hästen leds ska stigbyglarna vara korsade över sadeln. Hästens position till ryttaren är viktig. Tyglarna får inte vara sträckta och hästen ska inte vara framför ryttaren.   Alla hopp vid hand måste hoppas – hästen får inte kliva över hindret.