PTV – hinderteknikbana

Längden på hinderteknikbanan varierar mellan klasserna. Vanligtvis är banan 1-2 km lång, men den får vara upp till 5 km. Banan består av naturnära uppgifter som ekipaget ska övervinna. Uppgifterna härstammar från sådana svårigheter som ekipaget kan möta under en ridtur i naturen. Hästens lydighet, ryttarens ledarskap och ekipagets balans och harmoni är sådant som bedöms, både vid hand och i sadel.

Det finns 37 tillåtna uppgifter i hinderteknikbanan, vilka är indelade i 6 grupper. Se längst ner på sidan.

Debutklass

Banan består av 5-7 uppgifter som ska vara jämnt fördelade över ridsträckan. Höjden vid hopp får maximalt vara 50 cm. Banan har ingen maximaltid. För uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga åldersgrupper. I gångartsuppgifter är skritt, trav, tölt och galopp tillåtna. Trav och tölt bedöms med samma poäng. Mellan uppgifterna är det valfri gångart om inget annat anges på banskissen. I Debutklass bedöms inte vägen mellan uppgifterna.

För miniorer är det tillåtet att ha en medföljande vuxen inne på banan. Denne får inte leda hästen under utförandet av uppgifterna och inte heller ge anvisningar, men får hjälpa ryttaren mellan uppgifterna. Uppgifterna ”Nerför trappa vid hand”, ”Nerför trappa i sadel”, ”Grind” och ”Rygga vid hand” är inte tillåtna för miniorer.

Debutklass ska genomföras som Clear Round, vilket innebär att ryttarna inte rankas sinns emellan och inga resultat offentliggörs. Alla ryttare som genomför tävlingen får rosett samt domarkommentarer till sina poäng.

Lättklass

Banan består av 8-10 uppgifter som ska vara jämnt fördelade över ridsträckan. Höjden vid hopp får maximalt vara 60 cm. Banan rids på en maximaltid, vilket innebär att den utsatta tiden inte ska överskridas. Medelhastigheten är maximalt 6 km/h, vilket innebär att ekipaget kan ha en lugn takt runt banan. För uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåten för samtliga åldersgrupper. I gångartsuppgifter är skritt, trav, tölt och galopp tillåtna. Trav och tölt bedöms med samma poäng. Mellan uppgifterna är det valfri gångart om inget annat anges på banskissen. I Lättklass bedöms vägen mellan uppgifterna. Volt, halt, utbrytning och ryggning ger fel i Effektivitet på nästkommande uppgift.

För miniorer är uppgifterna ”Nerför trappa vid hand”, ”Nerför trappa i sadel”, ”Grind” och ”Rygga vid hand” inte tillåtna.

Alla ryttare som genomför fasen får domarkommentarer till sina poäng och en plats på rankinglistan.

C-klass

Banan består av 12 uppgifter som är kombinerade i kombinationer och serier. Till skillnad mot de lättare klasserna ligger uppgifterna närmare varandra och det är tillåtet att lägga en uppgift efter en kurva. Hopphöjden får maximalt vara 80 cm för seniorer och maximalt 70 cm för Young Rider och juniorer. Banan rids på en maximaltid som har en medelhastighet på maximalt 8 km/h.

B-klass

Banan består av 16 uppgifter som är grupperade i kombinationer och serier med kortare avstånd mellan uppgifterna. Svårigheter kan förekomma innan eller efter en uppgift, till exempel sluttande mark, träd eller vatten. Hopphöjden får vara maximalt 90 cm för seniorer och maximalt 80 cm för Young Rider. Banan rids på en maximaltid med en medelhastighet på maximalt 10 km/h.

A-klass

Banan består av 16 uppgifter som är grupperade i kombinationer och serier med kortare avstånd mellan uppgifterna. Svårigheter kan förekomma innan eller efter en uppgift, till exempel sluttande mark, träd eller vatten. Hopphöjden får vara maximalt 1,10 m för seniorer och maximalt 90 cm för Young Rider. Banan rids på en maximaltid med en medelhastighet på maximalt 12 km/h.

Uppgiftsgrupper

VH = Vid Hand, ryttaren leder hästen.
IS = I Sadel, ryttaren rider hästen.

Grupp I

1. Låga grenar i sadel
3. Rida i en åtta med en hand
5. Korridor i sadel
33. Slalom

Precisionsuppgifter (gångarter)

Gemensamt för uppgifterna i denna grupp är att ekipaget får en Gångartspoäng. Ekipaget ska rida genom uppgiften utan att vidröra hindermaterialet eller sidomarkeringarna och utan att byta gångart. Galopp ger högre poäng än trav och skritt ger lägsta poängen.

I Debut- och Lättklass är även tölt godkänt, vilket ger samma Gångartspoäng som trav. I alla klasser får ekipagen poäng i Effektivitet (utförande), Gångart (lägsta gångarten som ekipaget använt i uppgiften) samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation).

Grupp II

7. Ner från avsats i sadel
9. Upp på avsats i sadel
16. Dike i sadel
18. Häck
24. Vägpassage
34. Stock i sadel

Hopp

Det är tillåtet att byta gångart och hoppa från stillastående. Ekipaget ska göra en korrekt anridning med framåtbjudning och på rak linje. Sidosteg ger inget fel, men ekipaget får inte rygga eller volta. Ekipagen får poäng i Effektivitet (utförande), Stil samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation).

I Debutklass bedöms inte Stil.

Grupp III

12. Nerför trappa i sadel
14. Uppför trappa i sadel
20. Stå stilla i sadel
22. Labyrint i sadel
26. Bro i sadel
31. Grind
32. Rygga i sadel

Precisionsuppgifter (utförande i skritt)

Gemensamt för dessa uppgifter är att de måste genomföras i skritt i ett jämnt tempo. Steg i annan gångart än skritt ger 0 poäng totalt för uppgiften. Ekipagen får poäng i Effektivitet (utförande), Stil samt Straffpoäng (t.ex. brutalitet, farlig situation). I Debutklass bedöms inte Stil.

Grupp IV

2. Vall
10. Sänka
17. Vatten
28. Uppför backe i sadel
30. Nerför backe i sadel

Stillsamma uppgifter

Gemensamt för dessa uppgifter är att de ska utföras i ett jämnt tempo med bibehållen gångart på en rak linje. Byte av gångart ger fel i Effektiviteten. Hästen får inte vidröra eller överträda sidomarkeringen.

Uppgiften ”Rida genom vatten” måste utföras i skritt, men byte av gångart (t.ex. ett par travsteg) ger fel i Effektiviteten på samma sätt som de övriga uppgifterna i gruppen.

Grupp V

19. Stå stilla
23. Uppsittning

Precisionsuppgifter (utförande vid hand)
Vid alla uppgifter där hästen leds ska stigbyglarna vara korsade över sadeln. Hästens position till ryttaren är viktig. Tyglarna får inte vara sträckta och hästen ska inte vara framför ryttaren.

Grupp VI

4. Korridor vid hand
6. Ner från avsats vid hand
8. Upp på avsats vid hand
11. Nerför trappa vid hand
13. Uppför trappa vid hand
15. Dike vid hand
21. Labyrint vid hand
25. Bro vid hand
27. Uppför backe vid hand
29. Nerför backe vid hand
35. Stock vid hand
36. Rygga vid hand

Stillsamma uppgifter (utförande vid hand)
Vid alla uppgifter där hästen leds ska stigbyglarna vara korsade över sadeln. Hästens position till ryttaren är viktig. Tyglarna får inte vara sträckta och hästen ska inte vara framför ryttaren.   Alla hopp vid hand måste hoppas – hästen får inte kliva över hindret.