SVEA TREC-förening

Denna förening har till syfte att utbilda och sprida kunskap om hästsporten TREC. Vi gör detta genom att verka för aktiviteter, träningar och tävlingar inom TREC.

Vi ger stöttning till de som vill ha arrangemang. Tex genom att förmedla kontakter mellan ryttare/arrangörer/funktionärer. Samt köpa in och tillhandahålla de material som behövs, så som mäthjul, orienteringsskärmar, pulsklockor och hindermaterial.
Utbildning kan bl.a. vara studiecirklar och ryttarkurser tex ute på ridskolor.

Vid föreningens uppstart var ett av målen att stabilisera en rikstäckande TREC-förening, för att öka engagemanget och intresset för TREC. Vår förhoppning är att föreningen ska få stor spridning, vilket på sikt kan bidra till fler lokala föreningar.

Se under Medlemskap för mer information om hur du blir medlem.

 

Ni finner oss på Facebook med länken nedan:
https://www.facebook.com/groups/327089838093570/