SVEA TREC-förening

Denna förening har till syfte att utbilda och sprida kunskap om hästsporten TREC. Vi gör detta genom att verka för aktiviteter, träningar och tävlingar inom TREC.

Vi ger stöttning till de som vill ha arrangemang. Tex genom att förmedla kontakter mellan ryttare/arrangörer/funktionärer. Samt köpa in och tillhandaha de material som behövs, så som mäthjul, orienteringsskärmar, pulsklockor och hindermaterial.
Utbildning kan bl.a. vara studiecirklar och ryttarkurser tex ute på ridskolor.

Medlemsavgift 2021:
Senior 500 kr
Ungdom (t.o.m. 18) 250 kr
Stödmedlem 50 kr (om medlem i annan SIF-ansluten förening.)
50 kr går då till föreningen och resterande del går till TREC-sektionen.

Såhär blir du medlem: Skicka namn, mailadress, telefonnummer och personnummer (nödvändigt för medlemsregistret i idrottonline) till SVEA TREC-förening, via e-mail sveatrec@gmail.com

Vid föreningens uppstart var ett av målen att stabilisera en rikstäckande TREC-förening, för att öka engagemanget och intresset för TREC. Vår förhoppning är att föreningen ska få stor spridning, vilket på sikt kan bidra till fler lokala föreningar.

 

Ni finner oss på Facebook med länken nedan:
https://www.facebook.com/groups/327089838093570/