Medlemsskap – TREC Sverige

Medlemskap för 2024 kostar 300 kr oavsett ålder.

Du väljer att vara medlem i någon av våra lokalföreningar, dessa heter Svea TREC respektive Göta TREC.

 

Göta TREC-förening
Skicka namn, e-post, mobilnummer och personnummer till: gotatrec@gmail.com
Betala in medlemsavgiften enligt ovan via Swisch 123 392 64 41.
Ange namn i meddelande.

Svea TREC-förening
Skicka namn, e-post, mobilnummer och personnummer till: sveatrec@gmail.com
Betala in medlemsavgift enligt ovan till bankgiro: 126-4852
Ange namn i inbetalningen.