Underlag för planering TREC-verksamhet 2023

Vi inom TREC Sverige har, tillsammans med våra föreningar TREC Svea och TREC Göta, konstaterat att antalet tävlingar och antalet ryttare behöver öka. Just nu är det en liten grupp som står för större delen av verksamheten. Fler som kan hjälpa till, även med en liten del, välkomnas. Vi vill gärna vända trenden och då behöver vi veta lite mer om hur du tänker inför framtiden, med fokus på 2023.

Ditt svar kommer att ligga till grund för planeringen inför nästa år men även ge oss en indikation om hur det kan se ut kommande år.

Markera de alternativ du kan tänka dig hjälpa till med. Resten lämnar du blankt. Det är bra om du svarar även om du inte kan hjälpa till med något. Då vet vi att du inte har möjlighet. Då skriver du bara ditt namn och lämnar resten blankt.

Svara senast 31/10

Stort tack för din hjälp!
Mvh TREC Sverige, TREC Svea och TREC Göta

Länk till enkäten >